Avís legal

Sak Pack Shoes S.L. (d’ara endavant Kupuri) amb NIF: B-65321192 i amb seu social en Polígon Industrial de Cabrianes s/n 08650 Sallent (Barcelona), tel: 935 559 351, email: info@kupuri-shoes.com, desenvolupadora de l’activitat de la indústria és l’empresa titular de la web www.kupuri-shoes.com.

Utilització del portal i dels serveis per a usuaris

Excepte en el cas que hagin obtingut prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de l’empresa, els usuaris s’abstindran d’obtenir o intentar obtenir qualsevol tipus de contingut, ja siguin textos, gràfics dibuixos, arxius de so, imatges o fotografies, vídeos, el programario i en general qualsevol classe de material accessible a través del Portal o dels serveis utilitzats per a ells, per mitjans diferents dels quals s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o dels quals s’usin habitualment a aquest efecte en Internet.

La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda en el lloc web de Kupuri (inclosos en el seu propi disseny, configuració i forma d’exposició del lloc web) que es realitzin sense autorització de Kupuri constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

Per facilitar el seu accés, pot ser que Kupuri inclogui vincles a pàgines d’Internet pertanyents o gestionades per tercers. En entrar en aquests llocs, l’usuari revisarà i acceptarà les normes d’ús d’aquesta pàgina abans d’utilitzar-la. També acceptarà que Kupuri no té control algun sobre el contingut d’aquestes pàgines i que no pot assumir cap responsabilitat sobre el material creat o publicat per aquests. A més, el vincle a un lloc aliè a Kupuri no implica que Kupuri aprovi aquest lloc ni els productes o serveis als quals fa referència.

Propietat intel·lectual i industrial

Tot els continguts així com noms, logos, marques i bases de dades accessibles a la pàgina web estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de l’empresa o de tercers titulars dels mateixos. En cap cas l’accés a la pàgina web implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels esmentats drets, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de l’empresa o del tercer titular dels drets, excepte els drets de visualitzar i de realitzar còpies per a ús personal i exclusiu de l’usuari, els quals hauran d’exercir-ho sempre conforme als principis de la bona fe i de la legislació aplicable.

Kupuri i altres denominacions de productes, serveis, gràfics i logotips són marques protegides per Kupuri. Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies esmentades en aquest document poden ser marques registrades dels seus respectius amos.